Lasse Hejll  -  "Några fotografier". Aktuell utställning